×
Miratti restaurant
Luisa.YAMES

made for Miratti restaurant

Version: 7.17a

Prevádzkovateľ:

Atila Lengyel Miratti,Sv.Štefana č.2,SK-94301 Štúrovo IČO: 11728698 DIČ: 1020428684

Prevádzka:
Sv Šterana č.2,SK-94301 Šúrovo


Kontaktná osoba: Atila Lengyel

00421905283831
miratti@azet.sk www.miratti.sk